Doanh nghiệp và Đầu tư

Trên cơ sở nội dung các Hiệp định hợp tác về kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật được ký kết theo các giai đoạn và hàng năm giữa Việt Nam và Lào,  năm 2006, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào đã ký Hiệp định hợp tác phát triển các công trình năng lượng điện và mỏ, theo đó hai bên sẽ hợp tác xây dựng các công trình điện tại Lào để đến hết năm 2020 có thể bán điện sang Việt Nam với tổng công suất từ 3.000 MW đến 5.000 MW.

Theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Công ty cổ phần Điện Việt Lào được thành lập từ năm 2003 để triển khai Hiệp định hợp tác năng lượng giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào, với nhiệm vụ chính là đầu tư xây dựng các Nhà máy thủy điện tại Nam Lào để nhập khẩu điện về Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Việt Nam.

Các dự án do Công ty CP điện Việt Lào làm Chủ đầu tư:

1.                Công trình thủy điện Xekaman3 tại huyện Đakchung, tỉnh Sekong, nước CHDCND Lào, có công suất lắp máy 250MW, điện lượng bình quân hàng năm là 1 tỷ kWh.

2.                Công trình thủy điện Xekaman1 tại Huyện Xanxay, tỉnh Attapeu, nước CHDCND Lào, có công suất lắp máy 290MW, điện lượng bình quân hàng năm 1,1 tỷ kWh.

3.                Công trình thủy điện Xekaman Xaxay tại Huyện Xanxay, tỉnh Attapeu, nước CHDCND Lào, có công suất lắp máy 32MW (công suất phát tối đa 36MW), điện lượng trung bình 131,2 triệu kWh.

4.                Công trình Đường dây 230kV mạch kép từ Nhà máy thủy điện Xekaman1 Trạm biến áp Pleiku 2 – Việt Nam dài 190,057 km (trong đó 70,667 km từ Nhà máy thủy điện Xekaman 1 đến biên giới Lào-Việt (Cửa khẩu Bờ Y); với tổng vốn đầu tư 52,3 triệu USD, do VIETLAOPOWER đầu tư - xây dựng). ); công suất truyền tải đảm bảo của đường dây là 500MW, công suất truyền tải tối đa khoảng 800MW.

5.                Công trình Đường dây 230kV mạch kép từ Nhà máy thủy điện Xekaman 3 đi Trạm 500kV Thạnh Mỹ - Việt Nam (do VIETLAOPOWER đầu tư - xây dựng phần trên đất Lào) có tổng chiều dài 80km, công suất truyền tải đảm bảo là 300MW, công suất truyền tải tối đa khoảng 550MW.

Hiện tại, VIETLAOPOWER đang thực hiện các thủ tục thành lập Công ty con - Công ty TNHH Điện Xekaman4 để thực hiện đầu tư Dự án thủy điện Xekaman 4 có công suất lắp máy 70MW với sản lượng điện là 287,4 triệu kWh/năm, tổng vốn đầu tư 165,92 triệu USD, tại tỉnh Sekong nước CHDCND Lào.