CÔNG TY TNHH ĐIỆN XEKAMAN 1

Đại hội đồng cổ đông ký kết Thỏa thuận cổ đông thành lập Công ty ngày 21 tháng 5 năm 2010 tại thủ đô Viêng-chăn, nước CHDCND Lào.

Tên gọi:

- Tiếng Anh: XEKAMAN 1 POWER COMPANY LIMITED

- Tiếng Việt: Công ty TNHH điện Xekaman 1

- Tên viết tắt: XKPC1

- Giấy phép đầu tư nước ngoài số 095-10/KHĐT do Bộ Kế hoạch và đầu tư nước CHDCND Lào cấp ngày 01/7/2010.

- Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 2543/TĐ-DN do Sở Công thương thủ đô Viêng chăn, Lào cấp ngày 02/7/2010.

Vốn điều lệ (VĐL): 115.000.000 USD

Cổ đông sáng lập:

- Công ty cổ phần điện Việt – Lào (VLPC)         : 100% VĐL

- Tổng công ty điện lực Lào (EdL)                      :     0% VĐL

Trụ sở chính: 

-  Tầng 6, Vientiane Plaza, đường Sải lôm, bản Hát sa dy Nứa, quận Chăn tha bu ly, thủ đô Viêng chăn, Lào

- Điện thoại, Fax: +85621260985

- Văn phòng tại công trường dự án: huyện San-xay, tỉnh A-tô-pư, Lào

Điện thoại, Fax: +856309018866

Văn phòng đại diện tại Hà Nội: tầng 9, tháp B, Tòa nhà Tập đoàn Sông Đà, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại, Fax: +84435544015