KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC MỚI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN XEKAMAN3
651

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC MỚI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN...

Ngày 04/12/2016, tại tỉnh Sekong - CHDCND Lào, Chủ đầu tư Công ty TNHH Điện Xekaman 3/Công ty cổ phần Điện Việt Lào và Tổng thầu Tổng công ty Sông Đà đã tiến hành Khởi...

Xem chi tiết
NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN XEKAMAN3 PHÁT ĐIỆN ĐẠT MỐC 2 TỶ kWh
510

NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN XEKAMAN3 PHÁT ĐIỆN ĐẠT MỐC 2 TỶ kWh

Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 05/11/2016, Nhà máy thủy Xekaman 3 tại Sekong – Lào đã phát điện đạt mốc 2 tỷ kWh.

Xem chi tiết
 TỔ MÁY SỐ 2 NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN XEKAMAN1 HOÀ LƯỚI ĐIỆN VIỆT NAM
507

TỔ MÁY SỐ 2 NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN XEKAMAN1 HOÀ LƯỚI ĐIỆN VIỆT...

Ngày 29 tháng 11 năm 2016, vào lúc 18 giờ 52 phút, Tổ máy số 2 của Nhà máy thủy điện Xekaman1 đã phát điện, hòa thành công vào lưới điện Việt Nam.

Xem chi tiết
KHỞI ĐỘNG KHÔNG TẢI TỔ MÁY SỐ 2 – NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN XEKAMAN1
286

KHỞI ĐỘNG KHÔNG TẢI TỔ MÁY SỐ 2 – NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN XEKAMAN1

Tại Attapeu – Lào, lúc 20 giờ 00' ngày 11 tháng 11 năm 2016, Nhà máy thủy điện Xekaman1 do Công ty cổ phần Điện Việt Lào là Nhà đầu tư đã Khởi động không...

Xem chi tiết
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY KIỂM TRA TIẾN ĐỘ PHÁT ĐIỆN TỔ MÁY SỐ 2 - NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN XEKAMAN1 VÀ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN XEKAMAN XANXAY
360

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY KIỂM TRA TIẾN ĐỘ PHÁT...

Ông Lê Văn Tốn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Việt Lào (VLP) đã kiểm tra tiến độ phát điện Tổ máy số 2 Nhà máy thủy điện Xekaman1...

Xem chi tiết
Bàn giao tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện XEKAMAN1
617

Bàn giao tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện XEKAMAN1

Ngày 10 tháng 10 năm 2016, Tại tỉnh Attapeu - nước CHDCND Lào, Tổng thầu EPC Tổng công ty Sông Đà đã tiến hành bàn giao Tổ máy số 1 của Nhà máy thủy điện...

Xem chi tiết