BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO BẦU CHỨC DANH TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Các Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện Việt Lào

 

Ngày 25/6/2022, tại trụ sở Công ty cổ phần Điện Việt Lào: tầng 9, khu B, Tòa nhà HH4, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã tổ chức phiên họp lần thứ I, Nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại cuộc họp, các Thành viên Ban kiểm soát đã nhất trí bầu Ông Nguyễn Minh Đức – Thạc sỹ, Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính, tín dụng và lưu thông tiền tệ, Cử nhân Anh văn giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện Việt Lào, Nhiệm kỳ 2022-2027.