CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY KIỂM TRA TIẾN ĐỘ CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN XEKAMAN XANXAY

Ngày 06 tháng 8 năm 2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Việt Lào Ông Lê Văn Tốn cùng đoàn công tác của Công ty đã kiểm tra hiện trường Dự án thủy điện Xekaman1 và làm việc với Chủ đầu tư Công ty TNHH Điện Xekaman1, Ban điều hành Tổng thầu EPC và các đơn vị thi công về Tiến độ Công trình thủy điện Xekaman Xanxay, tiến độ xây dựng Khu tái đinh cư Houy Doum và các công việc có liên quan.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty yêu cầu đơn vị lắp máy Someco, đơn vị thi công xây dựng Sông Đà 6 tập trung, bổ sung nhân lực có tay nghề. Someco tổ chức làm 3 ca liên tục để đẩy nhanh tiến độ lắp đặt thiết bị Nhà máy thủy điện Xekaman Xanxay. So với tiến độ đã được các bên thống nhất, thỏa thuận, tiến độ hiện tại đã bị chậm khoảng 04 tháng. Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã có cơ chế riêng, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tối đa cho các đơn vị thi công. Do đó các đơn vị thi công cần nỗ lực, Chủ đầu tư Công ty TNHH điện Xekaman1 tăng cường giám sát, đôn đốc, hỗ trợ để các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm phát điện Nhà máy Xekaman Xanxay.

Để động viên, khuyến khích CBCNV phục vụ, thi công lắp đặt thiết bị Tổ máy 1 và Tổ máy 2, nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo mục tiêu 10/10/2017 thử ướt Tổ máy số 1, sớm đưa Nhà máy thủy điện Xekaman Xanxay vào vận hành, Chủ đầu tư sẽ chi bồi dưỡng ca 3 cho CBCNV Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà đang thực hiện thi công lắp đặt thiết bị Tổ máy số 1, Tổ máy số 2 Nhà máy Xekaman Xanxay số tiền 500 triệu VNĐ.

Đoàn công tác của Công ty kiểm tra Trục Turbine Tổ máy 1 trước khi thực hiện hạ xuống vị trí để lắp đặt.

Cán bộ kỹ thuật của Someco kiểm tra lần cuối thiết bị cầu trục gian máy – Cụm Móc nâng 100 tấn, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật và an toàn tuyện đối phục vụ công tác lắp đặt và tổ hợp thiết bị các Tổ máy.

Đối với Khu tái định cư Houy Doum, Chủ tịch yêu cầu Công ty cổ phần Sông Đà 3 khẩn trương hoàn thiện nốt các căn hộ, bàn giao cho người dân để ổn định cuộc sống, đảm bảo an toàn trước khi tích nước hồ chứa Công trình thủy điện Xekaman Xanxay.

Trong khi hoàn thiện hệ thống cấp nước sinh hoạt, Công ty Sông Đà 3 có phương án tổ chức cấp nước sinh hoạt đến từng hộ dâm, đảm bảo đời sống cho các hộ dân đã chuyển đến của Bản Hin đăm.

Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành hệ thống cấp nước sinh hoạt – nước tự chảy đến từng hộ dân: Tháp nước và hệ thống bể lọc

Khu Tái định cư Huoy Doum

Một số hình ảnh Công trình thủy điện Xekaman Xanxay:

Công trình thủy điện Xekaman Xanxay nhìn từ phía Thượng lưu

Tuyến Đập dâng và Hệ thống giao thông qua sông Xekaman kết nối giao thương từ huyện Xanxay – Attapeu với Khu TĐC Houy Doum và bờ trái sông Xekaman

Hồ trung chuyển cấp nước sinh hoạt và phục vụ tưới tiêu cho khu Tái đinh cư Houy Doum

Nguồn tin: Phạm Ngọc Dũng