Công ty cổ phần Điện Việt Lào và Tập đoàn Điện lực Việt Nam ký kết Hợp đồng bổ sung cho Hợp đồng mua bán điện Nhà máy thủy điện Xekaman1

Ngày 13 tháng 7 năm 2017, Công ty Mua bán điện/Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty TNHH Điện Xekaman1/Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã ký kết Hợp đồng bổ sung số 3 cho Hợp đồng mua bán điện Nhà máy thủy điện Xekaman1. Theo đó, Hợp đồng bổ sung số 3 quy định về Điều chỉnh giá bán điện bình quân của cả đời Dự án với mức điều chỉnh là 6,4 USCent/kWh.

Cụm dự án thủy điện Xekaman1 có tổng công suất lắp máy 326MW, gồm nhà máy thủy điện Xekaman1 (290MW) và Nhà máy thủy điện Xekaman Sanxay (36 MW) do Công ty TNHH điện Xekaman1 thuộc Công ty cổ phần Điện Việt Lào là Chủ đầu tư.

Khi Nhà máy Xekaman Xanxay đi vào vận hành, Cụm Dự án sẽ cung cấp điện lượng khoảng 1,3 tỷ kwh/năm. Trong đó, 90% sản lượng điện (khoảng 1,2 tỷ kwh/năm) cung cấp cho lưới điện Việt Nam và 10% sản lượng điện sẽ cung cấp cho nhu cầu tiêu thụ nội địa của Lào.

Nhà máy thủy điện Xekaman1 với 02 Tổ máy số 1 (Công suất 145MW x 2) có sản lượng điện 1.096 triệu kWh/năm đã vận hành ổn định và truyền tải điện về Việt Nam thông qua hệ thống truyền tải 230kV Xekaman1 (Attapeu Lào) – Pleiku2 (Việt Nam). Từ khi phát điện vào tháng 8/2016 đến ngày 30/6/2017, Nhà máy đã phát được 1.055 triệu kWh và toàn bộ sản lượng điện này đã được cung cấp cho lưới điện của Việt Nam.

Nhà máy thủy điện Xekaman1

Tại buổi Lễ ký kết, Ông Lê Văn Tốn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Việt Lào cảm ơn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Mua bán điện đã thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống truyền tải điện 220 kV từ Tạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ đến Cửa khẩu Nam Giang – Quảng Nam; Hệ thống truyền tải 220kV từ Trạm Pleiku 2 đến Cửa khẩu Bờ Y – Kon Tum kịp thời với tiến độ phát điện của các Dự án; thực hiện các thủ tục đấu nối, điều độ… đảm bảo công tác vận hành và truyền tải điện của các Dự án về Việt Nam an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty TNHH Điện Xekaman1, Công ty cổ phần Điện Việt Lào hoàn thành nhiện vụ trong thời gian qua. Đặc biệt là hoàn thành các thủ tục điều chỉnh giá bán điện của Dự án thủy điện Xekaman1, đảm bảo hiệu quả kinh tế của Dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực Dự án theo đúng sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ hai nước và mong muốn của nhân dân các Bộ tộc Lào . Công ty TNHH Điện Xekaman1/Công ty cổ phần Điện Việt Lào mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Mua bán điện để hoàn thành nhiệm vụ được Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào giao cho.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Điện Việt Lào, Công ty TNHH Điện Xekaman1 và Công ty Mua bán điện chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ ký kết

Ông Lê Văn Tốn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Việt Lào phát biểu tại buổi Lễ ký kết

Nguồn tin: Phạm Ngọc Dũng