ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI NƯỚC CHDCND LÀO GỬI THƯ CẢM ƠN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO

Đại sứ quán Việt Nam tại nước CHDCND Lào đã gửi Thư cảm ơn Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã tham gia ủng hộ Dự án xây dựng “Nhà tình nghĩa” tặng gia đình chính sách, gia đình có công với Cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống tại Lào nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). Theo đó, Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã tài trợ số tiền 10.000 Đô la Mỹ để Đại sứ quán Việt Nam thực hiện Dự án xây dựng “Nhà tình nghĩa”. Đây là tấm lòng của toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Điện Việt Lào đối với các Gia đình chính sách, gia đình có công với Cách mạng, là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” “Đền ơn đáp nghĩa”.

Tại Thư cảm ơn, Đại sứ cam kết sẽ sử sụng số tiền trên đúng mục đích, sớm hoàn thành công trình và bàn giao cho người sử dụng, đáp ứng yêu cầu của Nhà tài trợ. 

Toàn văn Thư cảm ơn của Đại sứ quán Việt Nam tại Nước CHDCND Lào

Nguồn tin: Phạm Ngọc Dũng