Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần điện Việt - Lào lần thứ III, nhiệm kỳ 2010 - 2012
161

Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần điện Việt - Lào lần thứ...

Hòa chung không khí thi đua của cả nước hướng về kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và cùng trong những hoạt động tiến tới Đại hội Đảng bộ Công...

Xem chi tiết
Tuyên bố chung Việt Nam - Lào
212

Tuyên bố chung Việt Nam - Lào

ND - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn, Tổng Bí thư...

Xem chi tiết
Hội nghị người lao động Công ty cổ phần điện Việt - Lào
152

Hội nghị người lao động Công ty cổ phần điện Việt - Lào

Ngày 08/02/2010, tại Hà Nội, Công ty cổ phần điện Việt - Lào (VLPC) tổ chức Hội nghị người lao động, tổng kết công tác năm 2009 và bàn biện pháp thực hiện nhiệm vụ...

Xem chi tiết
HỘI NGHỊ GẶP GỠ CÁC DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TẠI THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN
159

HỘI NGHỊ GẶP GỠ CÁC DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC...

Ngày 15/1/2010, tại thủ đô Viêng chăn - Lào, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thủ đô Viêng chăn tổ chức Hội nghị gặp gỡ...

Xem chi tiết
ĐẠI HỘI HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HỢP TÁC VÀ ĐẦU TƯ TẠI LÀO LẦN THỨ NHẤT
162

ĐẠI HỘI HỘI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HỢP TÁC VÀ ĐẦU TƯ TẠI LÀO...

Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, ngày 10/01/2010, tại thủ đô Viêng-chăn, nước CHDCND Lào, Hội doanh nghiệp Việt Nam Hợp tác và Đầu tư tại Lào đã tổ chức Đại hội lần...

Xem chi tiết