THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu 07.2023: Duy tu, sửa chữa khu nhà ở của TVGS & chuyên gia; Dãy nhà khách 8 gian; Dãy nhà làm việc cũ; Biệt thự - Dự án thủy điện Xekaman 1

Công ty TNHH Điện Xekaman 1 (XEKAMAN1) chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh Gói thầu 07.2023: Duy tu, sửa chữa khu nhà ở của TVGS & chuyên gia; Dãy nhà khách 8 gian; Dãy nhà làm việc cũ; Biệt thự - Dự án thủy điện Xekaman 1, cụ thể như sau:

 1. Tên dự án: Dự án thủy điên Xekaman 1
 2. Chủ đầu tư - Bên mời thầu: Công ty TNHH Điện Xekaman 1
 3. Tên gói thầu: Gói thầu 07.2023: Duy tu, sửa chữa khu nhà ở của TVGS & chuyên gia; Dãy nhà khách 8 gian; Dãy nhà làm việc cũ; Biệt thự - Dự án thủy điện Xekaman 1.
 4. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh điện năm 2023;
 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;
 6. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;
 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.
 8. Thời gian phát hành HSYC: Từ  9 giờ 00 phút, ngày 17/03/2023  đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 30/03/2023.
 9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 03 năm 2023.
 10. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 03 năm 2022.
 11. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí.
 12. Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Công ty XEKAMAN 1, Tầng 9 Tháp B Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội. Người liên hệ: Ông Đỗ Ngọc Văn, số điện thoại: +84.345804167.