THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu IV.2.9: Duy tu, sửa chữa khu quản lý vận hành; Duy tu sửa chữa CTTĐ Xekaman 1 và Xekaman Sanxay

Công ty TNHH Điện Xekaman 1 (XEKAMAN1) chuẩn bị tổ chức chào hàng cạnh tranh Gói thầu IV.2.9: Duy tu, sửa chữa khu quản lý vận hành; Duy tu sửa chữa CTTĐ Xekaman 1 và Xekaman Sanxay; Hạng mục: Duy tu sửa chữa năm 2022 - Dự án thủy điện Xekaman 1, cụ thể như sau:

1.    Tên dự án: Dự án thủy điên Xekaman 1

2.    Chủ đầu tư - Bên mời thầu: Công ty TNHH Điện Xekaman 1

3.    Tên gói thầu: Gói thầu IV.2.9: Duy tu, sửa chữa khu quản lý vận hành; Duy tu sửa chữa CTTĐ Xekaman 1 và Xekaman Sanxay; Hạng mục: Duy tu sửa chữa năm 2022 - Dự án thủy điện Xekaman 1;

4.    Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh;

5.    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;

6.    Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;

7.    Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày.

8.    Thời gian phát hành HSYC (gia hạn) : Từ  9 giờ 00 phút, ngày 15/04/2022  đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 16/05/2022.

9.    Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí.

10.   Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Công ty XEKAMAN 1, Tầng 9 Tháp B Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

        Người liên hệ: Ông Đỗ Ngọc Văn, số điện thoại: +84.345804167. Hoặc Bà Phan Thu Mai, số điện thoại: + 84.969579819.

11.   Thời điểm đóng thầu (gia hạn): 9 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 05 năm 2022.

Thời điểm mở thầu (gia hạn): 9 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 05 năm 2022.