THÔNG BÁO MỜI THẦU: Mua sắm vật tư triển khai thi công, lắp đặt hệ thống cấp điện, chiếu sáng, hệ thống cấp nước khu quản lý vận hành và sơn thiết bị nhà máy - Dự án thủy điện Xekaman 1

Công ty TNHH Điện Xekaman 1 đang có nhu cầu mua sắm vật tư triển khai thi công, lắp đặt hệ thống cấp điện, chiếu sáng, hệ thống cấp nước khu quản lý vận hành và sơn thiết bị nhà máy - Dự án thủy điện Xekaman 1, với những thông tin chính như sau:

 1. Phạm vi chào giá: Nhà thầu có thể chào toàn bộ hoặc tách riêng vật tư điện, vật tư nước và sơn thiết bị
 2. Giá chào:
 • Đối với Nhà thầu tại Lào: Bao gồm toàn bộ chi phí hàng hóa, vận chuyển, bốc dỡ, thuế phí tại Lào, xuất hóa đơn theo quy định hiện hành.
 • Đối với Nhà thầu tại Việt Nam: Bao gồm toàn bộ chi phí hàng hóa, vận chuyển, thông quan, bốc xếp hàng hóa; Thuế, phí, lệ phí theo quy định hiện hành (Đối với những vật tư có Masterlist không bao gồm VAT, thuế Nhập khẩu, Thuế tiêu thụ tại Lào).
 1. Đồng tiền chào giá: VNĐ hoặc USD.
 2. Địa điểm giao hàng: Công ty TNHH điện Xekaman 1 - Dự án thủy điện Xekaman 1, huyện Xanxay, tỉnh Attapeu, nước CHDCND Lào.
 3. Thời gian nộp Báo giá:
 •  Trước 9 giờ 00 phút, ngày 25/8/2022 đối với sơn thiết bị nhà máy.
 •  Trước 9 giờ 00 phút, ngày 30/8/2022 đối với vật tư điện, nước.
 1. Địa chỉ nộp báo giá: Báo giá nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua Hòm thư điện tử sau: dienxkm1@gmail.comphongktkhxkm1@gmail.com
 2. Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Vân Trang, số điện thoại: +84.977059817. Hoặc Bà Phan Thu Mai, số điện thoại: + 84.969579819.