CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY KIỂM TRA TIẾN ĐỘ PHÁT ĐIỆN TỔ MÁY SỐ 2 - NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN XEKAMAN1 VÀ TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN XEKAMAN XANXAY

Ông Lê Văn Tốn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Việt Lào (VLP) đã kiểm tra tiến độ phát điện Tổ máy số 2 Nhà máy thủy điện Xekaman1 và Tiến độ xây - lắp tại Công trình thủy điện Xekaman Xanxay.

Làm việc với Ban điều hành Tổng thầu EPC, các Chuyên gia Nhà thầu cung cấp thiết bị cơ điện AH, đơn vị lắp máy Someco, Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư Công ty TNHH điện Xekaman1, Chủ tịch Hội đồng quản trị VLP yêu cầu  Someco MEC cử thợ có tay nghề cao thường trực tham gia cùng với Chuyên gia của AH trong quá trình chạy thử để kịp thời khắc phục các vấn đề phát sinh (đặc biệt là khu vực Turbine).

Ban điều hành cùng Chủ đầu tư phối hợp với chuyên gia AH đánh giá lại các vấn đề phát sinh đối với Tổ máy 1 trong quá trình chạy thử để tổ chức rút kinh nghiệm cho Tổ máy 2.

Chủ đầu tư tiến hành rà soát lại quy trình vận hành, quy trình nạp nước, tháo cạn... đảm bảo công tác nạp nước đường hầm số 2 và công tác chạy thử an toàn tuyệt đối.

Sau khi trao đổi, các bên đã thống nhất các mốc tiến độ chính của Tổ máy 2:

+ Ngày 12/11/2016 chạy máy lần đầu;

+ Ngày 22/11/2016 hòa lưới lần đầu;

  + Ngày 29/11/2016 kết thúc chạy thử 72h;

Các bên cam kết phối hợp chặt chẽ, tập trung cao độ để đảm bảo các mục tiêu tiến độ nêu trên.

Đối với Công trình thủy điện Xekaman Xanxay: để đảm bảo mục tiêu phát điện Tổ máy số 1 vào tháng 6/2017 và Tổ máy 2 vào tháng 8/2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị VLP yêu cầu:

- Someco khẩn trương hoàn tất công tác mua sắm các thiết bị nhập ngoại, tổ chức gia công, lắp đặt, thử nghiệm... sớm đưa vào sử dụng hệ thống Cầu trục gian máy, hệ thống cần trục chân dê phục vụ công tác tổ hợp thiết bị cơ điện và vận hành thiết bị của Nhà máy. Lập sơ đồ nhân lực, kế hoạch huy động nhân lực lắp đặt thiết bị chính của Nhà máy, thỏa thuận với Ban điều hành Tổng thầu và Chủ đầu tư làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Ban điều hành đôn đốc Nhà thầu AH cung cấp thiết bị cơ điện theo đúng tiến độ của Hợp đồng. Lưu ý đối với các chi tiết đặt sẵn để đảm bảo công tác thi công xây dựng. Ban điều hành yêu cầu AH lên kế hoạch huy động chuyên gia giám sát và hướng dẫn lắp đặt thiết bị cơ điện, thỏa thuận để làm cơ sở phối hợp triển khai thực hiện.

- Chủ đầu tư phối hợp, đôn đốc Tổng thầu hoàn tất các thủ tục có liên quan, triển khai công tác mua sắm thiết bị, tổ chức xây lắp Trạm phân phối điện và hệ thống truyền tải điện về Trạm 230kV - Xekaman1 đáp ứng tiến độ phát điện của Nhà máy.

Chuyên gia AH tại buổi làm việcKiểm tra công tác hoàn thiện lắp đặt thiết bị phụ tại Tổ máy 2Kỹ thuật kiểm tra lại lần cuối sau khi hoàn thành công tác lắp đặt hệ thống thiết bị phụ


Đ/c Lê Văn Tốn làm việc với Chủ đầu tư, BĐH Tổng thầu, các đơn vị thi công về tiến độ xây dựng và cung cấp thiết bị của Nhà máy thủy điện Xekaman Xanxay


Kiểm tra công tác thi công tại Nhà máy thủy điện Xekaman Xanxay Toàn cảnh Công trình thủy điện Xekaman Xanxay


Nguồn tin: Phạm Ngọc Dũng