Chạy thử nghiệm hệ thống khí nén thủy điện Xekaman 3

Tiếp theo việc chạy thử nghiệm thành công Hệ thống Nước tháo cạn Nhà máy, hôm nay, ngày 06/06/2012, Ban Chạy thử nghiệm của Nhà máy thủy điện Xekaman 3 đã tiến hành kiểm tra công tác lắp đặt hệ thống Khí nén Cao áp và Thấp áp.

Sau khi kiểm tra, cả hai hệ thống Khí nén này đã hoàn thiện công tác lắp đặt đúng theo thiết kế và kết quả thí nghiệm đảm bảo đủ điều kiện để đưa vào vận hành chạy thử nghiệm. Do đó ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm tra, Ban Chạy thử nghiệm đã triển khai chạy thử nghiệm Hệ thống này.

09h50”: Chạy thử nghiệm Hệ thống máy nén khí cao áp và đã đạt kết quả đo cách điện của Máy nén khí 1 và 2, kết quả đo điện áp trước khi chạy, kết quả đo dòng làm việc, kết quả đo điện áp trong quá trình máy nén khí hoạt động. Kết thúc quá trình chạy thử nghiệm bằng tay đã đạt yêu cầu.

11h00”: Chạy thử nghiệm Hệ thống khí nén ở chế độ tự động đạt kết quả tốt.

13h05”: Chạy thử nghiệm hệ thống máy nén khí áp lực thấp để kiểm tra phát tín hiệu cảnh báo mức quá cao với kết quả đạt yêu cầu.

13h30”: Chạy thử nghiệm hệ thống máy nén khí cao áp để kiểm tra các tín hiệu cảnh báo. Kết quả kiểm tra phát tín hiệu cảnh báo mức quá cao và mức quá thấp đều đạt yêu cầu.

Sau khi chạy thử nghiệm thành công Hệ thống khí nén, Đại diện Chủ đầu tư, Tư vấn Giám sát, Chuyên gia Thí nghiệm của Nhà cung cấp thiết bị và Chuyên gia về Chạy thử nghiệm hệ thống của AH đã ký nghiệm thu Chạy thử nghiệm Hệ thống này.

Nguồn tin: Lương Hồng Quân