KHỞI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC MỚI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN XEKAMAN3

Ngày 04/12/2016, tại tỉnh Sekong - CHDCND Lào, Chủ đầu tư Công ty TNHH Điện Xekaman 3/Công ty cổ phần Điện Việt Lào và Tổng thầu Tổng công ty Sông Đà đã tiến hành Khởi công xây dựng Đoạn đường ống áp lực mới Nhà máy thủy Xekaman 3.

Nhà máy thủy điện Xekaman 3 có công suất thiết kế 250MW, gồm 2 Tổ máy (mỗi tổ máy có công suất thiết kế là 125MW). Sản lượng điện bình quân hàng năm là 1.006 triệu kWh. Trong đó, 90% sản lượng điện được xuất khẩu về Việt Nam và 10% sản lượng phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa của Lào.

 

Dự án thủy điện Xekaman 3 đã phát điện từ năm 2013. Sau thời gian vận hành, đường ống áp lực đã xảy ra lỗi kỹ thuật, do đoạn hầm áp lực nằm trong khối trượt lớn khoảng 80 triệu m3 phía thượng lưu Nhà máy. Trong thời gian nghiên cứu và xử lý ổn định đoạn đường ống áp lực, sau khi tiến hành công tác xử lý ngắn hạn, Nhà máy đã vận hành với mức công suất tối đa là 200MW/ 250MW công suất thiết kế. Tính đến hết tháng 11/2016, sản lượng điện sản xuất của Nhà máy đạt  trên 2,1 tỷ kWh.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 135/TB-VPCP ngày 31/3/2014, Chủ đầu tư, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1, Tổng thầu xây lắp Tổng công ty Sông Đà, cùng với sự tham gia đánh giá của các Chuyên gia đầu ngành trong nước, Viện thiết kế thủy công Matx-cơ-va Cộng hòa liên bang Nga, Viện thiết kế thủy công Ucraina... đã nghiên cứu, đánh giá và đưa ra giải pháp thiết kế nhằm đảm bảo công trình vận hành ổn định theo đúng công suất thiết kế là 250MW. Phương án xây dựng Đoạn đường ống áp lực mới đã được thống nhất lựa chọn.

 

Đoạn đường ống áp lực mới có tổng chiều dài 775,75m sẽ được triển khai xây dựng trong khoảng 44 tháng và không làm gián đoạn công tác vận hành của Nhà máy. Trong thời gian này, Nhà máy sẽ vận hành cả hai Tổ máy với công suất tối đa 200MW.

 


Ngay sau Lễ khởi công, Đơn vị thi công Công ty CP Sông Đà 10 - TCT Sông Đà đã huy động thiết bị, máy móc tập trung thi công ngay để đảm bảo tiến độ


Lãnh đạo Nhà đầu tư, TCT Sông Đà chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ đầu tư và các đơn vị thi công


Đ/c Lê Văn Tốn và Đ/c Hồ Văn Dũng kiểm tra công tác vận hành Nhà máy và chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ vận hành tại Phòng Điều khiển trung tâm


Đ/c Lê Văn Tốn và Đ/c Hồ Văn Dũng kiểm tra công tác vận hành Nhà máy và chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ vận hành tại Phòng Điều khiển trung tâm

 

Nguồn tin: Phạm Ngọc Dũng