NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN XEKAMAN3 PHÁT ĐIỆN ĐẠT MỐC 2 TỶ kWh

Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 05/11/2016, Nhà máy thủy Xekaman 3 tại Sekong – Lào đã phát điện đạt mốc 2 tỷ kWh.

Nhà máy thủy điện Xekaman3 có công suất thiết kế 250 MW, gồm 2 Tổ máy (mỗi tổ máy có công suất thiết kế là 125MW). Sản lượng điện bình quân hàng năm là 1.006 triệu kWh. Trong đó, 90% sản lượng điện được xuất khẩu về Việt Nam và 10% sản lượng phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa của Lào.

 Ngày 11/11/2016, Nhà máy cũng đạt mốc 600 triệu kWh trên kế hoạch năm là 736,69 triệu kWh. Toàn bộ sản lượng điện đã phát đến thời điểm hiện tại, được cung cấp cho lưới điện của Việt Nam thông qua đường dây truyền tải 220kV từ Nhà máy thủy điện Xekaman3 đến Tram biến áp 500kV Thạnh Mỹ - Việt Nam.

Tuyến Đập dâng - Công trình thủy điện Xekaman3

Hồ chứa Công trình thủy điện Xekaman3

Đ/c Lê Văn Tốn cùng Lãnh đạo Công ty TNHH điện Xekaman3 tại Hạ lưu Nhà máy

Nguồn tin: Phạm Ngọc Dũng