PHÁT ĐIỆN TỔ MÁY SỐ 2 NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN XEKAMAN 3

Vào lúc 18h17 ngày 09/7/2013, tổ máy số 2 Nhà máy thủy điện Xekaman 3 đã phát điện và hòa vào lưới điện quốc gia Việt Nam thành công theo đúng kế hoạch.

Đây chính là kết quả sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua của toàn thể CBCNV Tổng công ty Sông Đà trên công trường xây dựng Dự án. 

Sự kiện phát điện tổ máy số 2 Nhà máy thủy điện Xekaman 3 vào thời điểm này có ý nghĩa rất quan trọng. Hai tổ máy của Nhà máy thủy điện Xekaman 3 hòa lưới, đủ điều kiện phát điện 100% công suất thiết kế, đảm bảo cung cấp 6 triệu kWh/ngày, bổ sung kịp thời công suất cho hệ thống điện, góp phần cải thiện đáng kể tình trạng thiếu điện tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Dự án thủy điện Xekaman 3 có tổng mức đầu tư là 311,73 triệu USD, được xây dựng trên sông Nậm Pagnou là nhánh chính của sông Xekaman, thuộc địa phận huyện Đắc chưng, tỉnh Sê kông, nước CHDCND Lào, với tổng công suất lắp đặt hai tổ máy là 250MW, sản lượng điện trung bình 1,1 tỷ kWh/năm (trong đó 90% sản lượng cung cấp cho hệ thống điện Việt Nam). 

Nguồn tin : Công ty TNHH điện XKM3