THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu: Mua sắm máy phát điện dự phòng Diezel 600kva/0,4kv

Công ty TNHH Tòa nhà Điện Việt - Lào (VIETLAOBUILDING) chuẩn bị tổ chức mời thầu Gói thầu: Mua sắm máy phát điện dự phòng Diezel 600kva/0,4kv, cụ thể như sau:

 1. Tên dự án: Khách sạn Vientiane Plaza
 2. Chủ đầu tư - Bên mời thầu: Công ty TNHH Tòa nhà Điện Việt – Lào
 3. Tên gói thầu: Mua sắm máy phát điện dự phòng Diezel 600kva/0,4kv.
 4. Nguồn vốn: Chi phí hoạt động thường xuyên năm 2023.
 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, thực hiện theo quy trình rút gọn.
 6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
 8. Thời gian phát hành HSYC: Từ 10 giờ 00 phút, ngày 25/9/2023 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày  13/ 10 /2023.
 9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 10 năm 2023.
 10. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 15 phút, ngày 13 tháng 10 năm 2023.
 11. Giá bán 01 bộ Hs chào giá: Miễn phí
 12. Địa điểm phát hành HSYC chào giá và nhận HS chào giá :
 • Gửi trực tiếp: Trụ sở Khách sạn Vientiane Plaza, Đường Sailom, Bản Hatsady, Quận Chanthabouly, Thủ đô Viêng chăn, Lào. Hoặc gửi trực tiếp về Văn phòng Công ty Cổ phần Điện Việt Lào, Tầng 9, Tháp B, Tòa nhà Sông Đà, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
 • Gửi qua Bưu điện: Trụ sở Khách sạn Vientiane Plaza, Đường Sailom, Bản Hatsady, Quận Chanthabouly, Thủ đô Viêng chăn, Lào. Hoặc gửi trực tiếp về Văn phòng Công ty Cổ phần Điện Việt Lào, Tầng 9, Tháp B, Tòa nhà Sông Đà, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
 • Bản scan gửi theo địa chỉ Email: lanh86xms@gmail.com; Số điện thoại liên hệ: +84989805496 hoặc +8562091239666 (Mr: Lê Xuân Lãnh) tại Lào;