ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH ĐIỆN XEKAMAN1

Thực hiện Kế hoạch Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ tư, nhiệm kỳ 2012 - 2014, chiều ngày 28/7, tại công trường xây dựng thủy điện Xekaman 1 trên đất bạn Lào, Công đoàn Công ty TNHH Điện Xekaman 1 đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2012 – 2014.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Hiến - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty; đồng chí Đỗ Ngọc Bốn - UV Ban thường vụ Công đoàn Tập đoàn Sông Đà, Trưởng đại diện Công đoàn Tập đoàn Sông Đà tại Công trường thủy điện Xekaman 1; đồng chí Nguyễn Trọng Hiến – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần điện Việt-Lào; cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn trong Công ty đã tới dự Đại hội.

Sau diễn văn khai mạc, đ/c Lê Văn Thiện - Chủ tịch Công đoàn lâm thời đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ lâm thời, từ khi thành lập (tháng 8/2010) đến nay, và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012 - 2014. Báo cáo nhấn mạnh Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Điện Xekaman 1 mới thành lập, hoạt động tại công trường gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, tổ chức phong trào… nhưng nhờ tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm cùng với sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Công đoàn cấp trên và Lãnh đạo Công ty, Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo Công ty, đồng chí Nguyễn Xuân Hiến - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty, đã phát biểu một số ý kiến chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào Công đoàn trong thời gian sắp tới, trong đó nêu rõ: các đoàn viên công đoàn cần chủ động trong công việc hơn nữa để đáp ứng được yêu cầu công việc. Ban chấp hành mới cần xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa và hàng năm, quan tâm hơn tới các hoạt động phong trào, giao lưu văn nghệ, thể thao trên công trường và tổ chức công đoàn của địa phương trên tỉnh Attapeu.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Ngọc Bốn - Trưởng đại diện Công đoàn Tập đoàn Sông Đà tại công trường thủy điện Xekaman 1 đã ghi nhận, chúc mừng và nhấn mạnh Công đoàn Công ty TNHH Điện Xekaman 1 trong thời gian tới cần tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động, chú ý đến công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao chất lượng toàn diện của đội ngũ Đoàn viên công đoàn trong việc xây dựng Đảng, chính quyền và công đoàn vững mạnh gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đặc biệt cần nâng cao chất lượng đời sống của đoàn viên công đoàn, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, tổ chức phát động phong trào thi đua, qua đó biểu dương những điển hình tiên tiến, để cổ vũ động viên cho toàn thể CBCNV, người lao động Công ty.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể nhiệm kỳ tới, chú trọng công tác chăm lo, bảo vệ người lao động, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho Đoàn viên Công đoàn, tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội, tổ chức phong trào thi đua, các hoạt động giao lưu, văn thể mỹ, phát triển văn hóa công ty… Đại hội đánh giá cao thành tích đạt được của nhiệm kỳ lâm thời, chỉ ra những hạn chế tồn tại, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động cụ thể cho nhiệm kỳ tới.

Hoạt động Công đoàn trong giai đoạn lâm thời đã có nhiều hoạt động cụ thể, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Với những thành tích đã đạt được, Công đoàn Tập đoàn Sông Đà đã quyết định khen thưởng cho Công đoàn Công ty và Chủ tịch Công đoàn lâm thời – đ/c Lê Văn Thiện.

Đại hội đã bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn Công ty khóa I (nhiệm kỳ 2012 - 2014), gồm 03 đồng chí: đ/c Trần Thế Anh, đ/c Vũ Thanh Huế và đ/c Nguyễn Trọng Liễu.

 

Nguồn tin: Trần Xuân Hòa