KÝ KẾT VÀ GIẢI NGÂN HỢP ĐỒNG VAY THƯƠNG MẠI VỚI NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
165

KÝ KẾT VÀ GIẢI NGÂN HỢP ĐỒNG VAY THƯƠNG MẠI VỚI NGÂN HÀNG NƯỚC...

Sau hơn 3 tháng kể từ ngày ký kết, Công ty cổ phần Điện Việt-Lào (VLPC) đã hoàn tất toàn bộ các điều kiện tiên quyết của Văn kiện Hợp đồng vay thương mại trị...

Xem chi tiết