Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO
Địa chỉ:  Tầng 9 Tháp B Tòa nhà Tập Đoàn Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Hà Nội.
Điện thoại:  04 3 8548 627 Fax: 04 3 5523 254 - Email: info@vietlao.com.vn