THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu 06.22: Mua sắm, thay thế, lắp đặt thiết bị hệ thống đo đếm điện năng cụm Nhà máy thủy điện Xekaman 1 - Xekaman Xanxay.

Công ty TNHH Điện Xekaman 1 tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu 06.22: Mua sắm, thay thế, lắp đặt thiết bị hệ thống đo đếm điện năng cụm Nhà máy thủy điện Xekaman 1 - Xekaman Xanxay, cụ thể như sau:

1.     Tên gói thầu: Gói thầu 06.22: Mua sắm, thay thế, lắp đặt thiết bị hệ thống đo đếm điện năng cụm Nhà máy thủy điện Xekaman 1 - Xekaman Xanxay.

2.     Tên dự án: Dự án thủy điện Xekaman 1.

3.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

4.     Thời gian phát hành HSYC: Từ 13h30’, ngày 08 tháng 8 năm 2022 đến trước 14h00’, ngày 15 tháng 8 năm 2022.

5.     Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 15/8/2022..

6.     Thời gian mở thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 15/8/2022.

7.     Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

8.     Tiến độ thực hiện gói thầu: Trước 31/12/2022

9.     Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Công ty XEKAMAN 1, Tầng 9 Tháp B Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

        Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Vân Trang, số điện thoại: +84.977059817. Hoặc Bà Phan Thu Mai, số điện thoại: + 84.969579819.

(Nếu có thay đổi về thông số hàng hóa, thời gian đóng mở thầu, XEKAMAN1 sẽ có văn bản gửi đến các Nhà thầu tham dự)