THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu KT03.2022: Di chuyển Kho vật tư thiết bị

Công ty TNHH Điện Xekaman 1 (XEKAMAN1) chuẩn bị tổ chức đấu thầu rộng rãi Gói thầu KT03.2022: Di chuyển Kho vật tư thiết bị, cụ thể như sau:

 1. Tên dự án: Dự án thủy điên Xekaman 1
 2. Chủ đầu tư - Bên mời thầu: Công ty TNHH Điện Xekaman 1
 3. Tên gói thầu: Gói thầu KT03.2022: Di chuyển Kho vật tư thiết bị
 4. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh điện;
 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi;
 6. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng;
 8. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 20/8/2022 đến trước 9 giờ 00 phút, ngày 10/9/2022.
 9. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí.
 10. Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Công ty XEKAMAN 1, Tầng 9 Tháp B Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.
 11. Người liên hệ: Ông Đỗ Ngọc Văn, số điện thoại: +84.345804167. Hoặc Bà Phan Thu Mai, số điện thoại: + 84.969579819.
 12. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 9 năm 2022.
 13. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 9 năm 2022.