THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao, công cụ dụng cụ, thiết bị dự phòng, nhiên liệu, dầu mỡ phụ phục vụ Vận hành, Sản xuất năm 2023 - Dự án thủy điện Xekaman 1

Công ty TNHH Điện Xekaman 1 tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện các Gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao, công cụ dụng cụ, thiết bị dự phòng, nhiên liệu, dầu mỡ phụ phục vụ Vận hành, Sản xuất năm 2023 - Dự án thủy điện Xekaman 1, với các thông tin cụ thể như sau:

 1. Chủ đầu tư - Bên mời thầu: Công ty TNHH Điện Xekaman 1
 2. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2023
 3. Loại Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu, Tên gói thầu và Tiến độ thực hiện
 5. Chào hàng cạnh tranh rút gọn

-          Gói thầu 01.23: Mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ vận hành, sản xuất năm 2023. Tổng tiến độ thực hiện gói thầu là 45 ngày.

-          Gói thầu 04.23: Mua sắm Thiết bị dự phòng phần cơ phục vụ vận hành, sản xuất năm 2023. Tổng tiến độ thực hiện gói thầu là 60 ngày, gồm 02 đợt:

 • Đợt 1: 45 ngày
 • Đợt 2: 60 ngày

-        Gói thầu 05-4.23: Mua sắm Thiết bị TU/TI

 • Tổng tiến độ thực hiện gói thầu là từ 08-:-10 tuần.
 • Chào hàng cạnh tranh

-          Gói thầu 02.23: Mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ vận hành, sản xuất năm 2023. Tổng tiến độ thực hiện gói thầu là 45 ngày.

-          Gói thầu 05-1.23: Mua sắm Thiết bị dự phòng - Phần điện tổng hợp - chiếu sáng. Tổng tiến độ thực hiện gói thầu là 60 ngày, gồm 02 đợt:

 • Đợt 1: 45 ngày
 • Đợt 2: 60 ngày

-          Gói thầu 05-2.23: Mua sắm Thiết bị dự phòng Phần điện - Hệ thống điều khiển.

 • Tổng tiến độ thực hiện gói thầu là 18 tuần, gồm 02 đợt:
 • Đợt 1: 06-:-09 tuần
 • Đợt 2: 16-:-18 tuần.

-        Gói thầu 05-3.23: Mua sắm Thiết bị dự phòng Phần điện - Hệ thống thông tin, quan trắc, đo lường.

 • Tổng tiến độ thực hiện gói thầu là 12 tuần, gồm 02 đợt:
 • Đợt 1: 06-:-08 tuần
 • Đợt 2: 10-:-12 tuần.

-        Gói thầu 05-5.23: Mua sắm Thiết bị dự phòng Phần điện điều khiển thủy lực.

 • Tổng tiến độ thực hiện gói thầu là 18 tuần, gồm 02 đợt:
 • Đợt 1: 10-:-12 tuần
 • Đợt 2: 16-:-18 tuần.

5.     Thời gian dự kiến phát hành HSYCBG và HSYC chào hàng cạnh tranh: Từ 08h00’, ngày 28 tháng 11 năm 2022 đến trước 16h00’, ngày 14 tháng 12 năm 2022.

6.     Thời điểm dự kiến đóng thầu: 16 giờ 00 phút, ngày 14/12/2022 (Thời điểm đóng thầu cụ thể của từng Gói thầu theo quy định của HSYCBG và HSYC chào hàng cạnh tranh)

7.     Thời gian dự kiến mở thầu: 30 phút kể từ thời điểm đóng thầu. (Thời điểm mở thầu cụ thể của từng Gói thầu theo quy định của HSYCBG và HSYC chào hàng cạnh tranh)

         8.       Địa điểm phát hành HSYCBG và HSYC chào hàng cạnh tranh: Văn phòng Công ty XEKAMAN 1, Tầng 9 Tháp B Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Phường            Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

          Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Vân Trang. số điện thoại: +84.977059817 Hoặc Ông Đỗ Ngọc Văn, số điện thoại: + 84.345804167.