THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu số 10.23: Mua sắm bảo hộ lao động khối trực tiếp và công cụ phòng cháy chữa cháy năm 2023

Công ty TNHH Điện Xekaman 1 tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 10.23: Mua sắm bảo hộ lao động khối trực tiếp và công cụ phòng cháy chữa cháy năm 2023, cụ thể như sau:

1.     Tên gói thầu: Gói thầu số 10.23: Mua sắm bảo hộ lao động khối trực tiếp và công cụ phòng cháy chữa cháy năm 2023.

2.     Tên dự án: Dự án thủy điện Xekaman 1.

3.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

4.     Thời gian phát hành HSYCBG: Từ 15h00’, ngày 06 tháng 7 năm 2023 đến trước 15h00’, ngày 14 tháng 7 năm 2023.

5.     Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 14/7/2023.

6.     Thời gian mở thầu: 15 giờ 30 phút, ngày 14/7/2023.

7.     Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

8.     Tiến độ thực hiện gói thầu: 45 ngày.

9.     Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Công ty XEKAMAN 1, Tầng 9 Tháp B Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội. Người liên hệ: Ông Đỗ Ngọc Văn, số điện thoại: +84.345804167.