CÔNG TY TNHH ĐIỆN XEKAMAN3-CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN VIỆT LÀO TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐIỆN TỔ MÁY SỐ 1 – NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN XEKAMAN3 TẠI TỈNH SEKONG, NƯỚC CHDCND LÀO

 

Ngày 22 tháng 5 năm 2022, Tại tỉnh Sekong - nước CHDCND Lào, Công ty TNHH Điện Xekaman3 - Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã tổ chức Lễ Phát điện Tổ máy số 1 của Nhà máy thủy điện Xekaman3. Tổ máy số 1 với Công suất 125MW có sản lượng điện bình quân hàng năm khoảng 500 triệu kWh/năm là một trong hai Tổ máy của Nhà máy thủy điện Xekaman3 (Công suất 250MW). Trước đó, ngày 17/5/2022, Tổ máy số 1 đã hòa vào lưới điện của Việt Nam thành công.

 

Lãnh đạo Cục Kinh doanh năng lượng, Cục Quản lý năng lượng, Cục an toàn năng lượng, Cục Kế hoạch hợp tác, Cục Chính sách và Quy hoạch năng lượng – Bộ Năng lượng và mỏ Lào;

Cục Xúc tiến đầu tư – Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào; Lãnh đạo Phân ban hợp tác Lào-Việt Nam; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sekong, huyện Dak-chưng;

Ông Nguyễn Đức Cử - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Điện Việt Lào, Ông Hồ Văn Dũng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sông Đà;

Ông Đỗ Đình Hiện – Tổng giám đốc Công ty CP Điện Việt Lào, Chủ tịch HĐQT Xekaman3; Ông Hoàng Đình Chinh – Giám đốc Công ty TNHH Điện Xekaman3 cùng nhấn nút ra lệnh Phát điện Tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện Xekaman3 )

Theo kế hoạch Tổ máy số 2 sẽ hòa lưới điện Việt Nam vào ngày 27/5/2022. Khi đi vào vận hành toàn bộ, Dự án sẽ sản xuất điện lượng khoảng 1 tỷ kwh/năm và cung cấp cho lưới điện Việt Nam thông qua hệ thống truyền tải điện 220kV từ Nhà máy thủy điện Xekaman3 đi Trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ, Quảng Nam, Việt Nam.

Khi Nhà máy thủy điện Xekaman3 vận hành toàn bộ cả 2 Tổ máy, hàng năm sẽ mang lại lợi ích cho Chính phủ Lào khoảng 6,67 triệu Đô la Mỹ và lợi nhuận thu được từ 15% vốn phần tại Công ty TNHH Điện Xekama3.

Dự án thủy điện Xekaman3 hàng năm sẽ cung cấp cho Việt Nam khoảng 1 tỷ kWh. Đây là nguồn năng lượng sạch, tái tạo, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.