HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2021

Vào ngày 06/01/2021, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Điện Việt Lào đã tổ chức trực tuyến Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020; triển khai kế hoạch công tác năm 2021 với 04 điểm cầu: VIETLAOPOWER, XEKAMAN 1, XEKAMAN 3, VIETLAO BUILDING.

Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Đức Cử - Chủ tịch Hội đồng quản trị; các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể các cán bộ, nhân viên VIETLAOPOWER, các Công ty con đang có mặt tại Hà Nội; đại diện tại điểm cầu XEKAMAN 1, XEKAMAN 3,  VIETLAO BUILDING.

 

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2020

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Ông Đỗ Đình Hiện - Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020, kế hoạch triển nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, trong năm 2020, với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên, VIETLAOPOWER đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra, trong đó dự án thủy điện Xekaman 1, Xekaman Xanxay phát điện an toàn, sản lượng điện đạt 1.119,03 triệu kWh, đạt tỷ lệ 93% KH năm; doanh thu đạt 67,378 triệu USD, đạt tỷ lệ 95% KH năm, lợi nhuận sau thuế đạt 7,866 triệu USD; Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã cấp Giấy phép đầu tư điều chỉnh cho Dự án thủy điện Xekaman 3; Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua phương án điều chỉnh tăng vốn điều lệ; thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, đảm bảo năng lực thực hiện nhiệm vụ, bố trí sắp xếp nhân lực phù hợp với vị trí việc làm…

 Trong năm 2021, VIETLAOPOWER tiếp tục đề ra nhiệm vụ công tác năm, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là vận hành nhà máy thủy điện Xekaman 1 và nhà máy thủy điện Xekaman Xanxay đảm bảo an toàn tuyệt đối, đạt mục tiêu sản lượng điện đề ra; tiếp tục triển khai thi công các hạng mục phương án xử lý vĩnh viễn sự cố kỹ thuật đường ống áp lực và mái đào thượng lưu nhà máy thủy điện Xekaman 3 đảm bảo chất lượng, theo tiến độ thu xếp vốn từ nguồn phát điện dự án thủy điện Xekaman 1; đàm phán điều chỉnh giá bán điện và hợp đồng BOT dự án thủy điện Xekaman 3, làm việc với Tư vấn pháp luật để hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ…

Sau khi nghe báo cáo Tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021, các Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát đã có những ý kiến chỉ đạo công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ; các đơn vị trực thuộc VIETLAOPOWER đã có những ý kiến tham luận đóng góp, xây dựng để hoàn thiện nội dung báo cáo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Đức Cử đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của tập thể VIETLAOPOWER đạt được trong năm 2020. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, sự thay đổi lớn về nhân sự cấp cao của Công ty cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV đã tạo được tiền đề để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhấn mạnh, trong thời gian tới, bối cảnh thế giới còn nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, cả Việt Nam và Lào sẽ chưa mở cửa khẩu, do đó, tập thể CBCNV toàn Công ty phải đoàn kết, sử dụng trí tuệ, nhiệt huyết của mình để cùng nhau tháo gỡ khó khăn, cùng nhau triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Để đưa các chỉ tiêu năm 2021 đạt được thành công, mục tiêu đặt ra hàng đầu đối với toàn Công ty là phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong vận hành sản xuất và trong xây dựng. Bên cạnh đó, ban Lãnh đạo Công ty cần có cơ chế trả lương phù hợp đối với từng vị trí làm việc, người có năng lực thực hiện nhiệm vụ tốt phải được trả lương cao hơn.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Tổng giám đốc Đỗ Đình Hiện đã trân trọng cảm ơn đến những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Đức Cử cùng các Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Ban lãnh đạo VIETLAOPOWER tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát để đưa vào công tác triển khai nhiệm vụ năm 2021 và hứa sẽ tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Tại Hội nghị, VIETLAOPOWER đã tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất năm 2020.

 

Ông Nguyễn Đức Cử - Chủ tịch HĐQT tặng hoa tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020

PHẠM THỊ ĐÀO - VIETLAOPOWER