Ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ cho dự án
169

Ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ cho dự án

Ngày 14/5/2009, tại thủ đô Viêng chăn, Công ty TNHH Toà nhà điện Việt - Lào và Ngân hàng liên doanh Lào - Việt đã ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ cho dự...

Xem chi tiết
Tham gia sáng tác khẩu hiệu (Slogan) Công ty cổ phần Điện Việt - Lào
210

Tham gia sáng tác khẩu hiệu (Slogan) Công ty cổ phần Điện Việt -...

Nhằm mục đích tìm ra một slogan - khẩu hiệu thương mại định hình cho sản phẩm, chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty để sử dụng thống nhất cho công tác quảng...

Xem chi tiết
KÝ KẾT VÀ GIẢI NGÂN HỢP ĐỒNG VAY THƯƠNG MẠI VỚI NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
165

KÝ KẾT VÀ GIẢI NGÂN HỢP ĐỒNG VAY THƯƠNG MẠI VỚI NGÂN HÀNG NƯỚC...

Sau hơn 3 tháng kể từ ngày ký kết, Công ty cổ phần Điện Việt-Lào (VLPC) đã hoàn tất toàn bộ các điều kiện tiên quyết của Văn kiện Hợp đồng vay thương mại trị...

Xem chi tiết