ĐẢNG ỦY CÔNG TY CP ĐIỆN VIỆT – LÀO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH, PHÊ BÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XI)

Thực hiện Chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn Sông Đà, trong hai ngày 08 và 09/11/2012, Đảng ủy Công ty cổ phần điện Việt – Lào đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Lê Văn Tốn - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Tổ trưởng Tổ công tác cùng các đồng chí trong Tổ công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng ủy Tập đoàn Sông Đà đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Văn Tốn nêu rõ Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, các báo cáo kiểm điểm cần tập trung vào ba nội dung chính và phải gắn với nhiệm vụ chính trị của Công ty. Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành cần nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, đóng góp ý kiến hoàn thiện báo cáo kiểm điểm của tập thể BCH và của mỗi cá nhân, đồng thời trong quá trình kiểm điểm cần làm rõ trách nhiệm của tập thể và mỗi cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ Công ty cổ phần điện Việt – Lào là Đảng bộ cơ sở đầu tiên trong Đảng bộ Tập đoàn Sông Đà tiến hành kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Trong hai ngày kiểm điểm, Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc, thẳng thắn, đánh giá đúng những ưu điểm, hạn chế của tập thể cũng như mỗi cá nhân ủy viên Ban chấp hành, tập trung phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra biện pháp khắc phục.

Các báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân ủy viên BCH Đảng bộ đều được các thành viên dự hội nghị thảo luận, đánh giá dân chủ, trên tinh thần xây dựng. Các thành viên Tổ công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng ủy Tập đoàn Sông Đà gợi ý kiểm điểm thêm về trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như đảm bảo tiến độ phát điện dự án thủy điện Xekaman 3, tiến độ đầu tư dự án thủy điện Xekaman 1.

Thay mặt BCH Đảng bộ Công ty, đồng chí Phạm Văn Tăng – Bí thư Đảng ủy đã tiếp thu, giải trình những ý kiến đóng góp, đồng thời chỉ rõ những công việc cần tiếp tục lãnh đạo triển khai trong thời gian tới theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Tập đoàn Sông Đà, trong đó có việc hoàn thiện các báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân theo Biên bản Hội nghị, rút kinh nghiệm để triển khai việc kiểm điểm ở các Chi bộ trực thuộc, nhằm tạo sự chuyển biến và nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị trong toàn Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch, vững mạnh.

Nguồn tin: VP Đảng ủy Công ty