ỦNG HỘ NGƯỜI NGHÈO BẢN HIN ĐĂM

Trong những ngày đầu năm mới cổ truyền của Việt Nam, Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty TNHH Điện Xekaman 1 đã phát động đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty quyên góp quần áo ủng hộ người nghèo tại Bản Hin Đăm thuộc Huyện Xanxay Tỉnh Attapeu Nước CHDCND Lào.

Ngay sau ngày phát động, với sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các các bộ công nhân viên, BCH Công đoàn Công ty TNHH Điện Xekaman 1 đã tiếp nhận được gần 200 bộ quần áo cũ ủng hộ người nghèo.

Chiều ngày 23 tháng 02 năm 2013, đồng chí Nguyễn Trọng Liễu - Ủy viên BCH Công đoàn Công ty, đồng chí Ngô Văn Tùng – Bí thư Đoàn thanh niên Công ty cùng đại diện cán bộ công nhân viên trong Công ty đã chuyển quần áo tới Bản Hin Đăm. Thay mặt bà con dân bản tiếp nhận quà tặng, ông Khăm say - Phó Trưởng Bản Hin Đăm, cảm ơn tấm lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty và chia sẻ rằng hoạt động này của Công ty TNHH Điện Xekaman 1 rất đáng quý, rất ý nghĩa và thiết thực đối với người dân.Ông Khăm Say – Phó Trưởng Bản Bản Hin Đăm tiếp nhận quần áo
 

Đây là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch công tác xã hội của Công đoàn, Đoàn thanh niên năm 2013. Chỉ với những bộ quần áo cũ còn lành lặn nhưng đã góp phần mang lại sự ấm áp cho người dân nghèo ở vùng núi.

 
 

BCH Công đoàn, BCH Đoàn thanh niên Công ty TNHH điện Xekaman 1 xin cảm ơn và mong muốn toàn thể CBCNV Công ty tiếp tục ủng hộ tiền, hiện vật, công sức để những món quà nhỏ như thế này có thể thường xuyên đến với những người dân nghèo trên đất bạn Lào.

Nguồn tin: Ngô Văn Tùng – Bí thư Đoàn thanh niên  Công ty TNHH điện Xekaman 1